eRUNSmagazine.com
   Issue 107, 2018 CULTURE, ARTS AND EVENTS "Not Established Since 1989"  
 
 
Literary Competition 
15th Literary Competition 

LiterNet and eRunsmagazine 15th Literary Competition.

The winners are:

1. Marietta Yovcheva

2. Krassimira Zafirova

    Vladimir Shumelov

3. Olya Dzhakova

    Silvia Mavrikova

 
 
© 2002 — 2018 by eRUNSMAGAZINE.COM